Славица Костоска  Пешевска Доктор на медицина Работи како медицинска сестра во нашата ординација со работно искуство од околу 3 години. Млада, перспективна со завршено средно образование  - медицински лабораториски техничар, со положен стручен испит.  Комплетно е обучена за работа во медицинскиот тим.