Сопственик и управител на “ПЗУ Св.вмч. и целебник ПАНТЕЛЕЈМОН” - ординација на Општа медицина Петровец. Доктор на Општа медицина со околу 20 години работно искуство во повеќе здравствени установи: Медицински центар - Охрид, како управител во повеќе Приватни здравствени установи во Охрид и Скопје, како и сопственик и управител на “ПЗУ Св.вмч. и целебник Пантелејмон” Петровец. Своето работно искуство го црпи од познати доктори и професори со кои работела а воедно се едуцирала теоретски и практично. Покрај универзитетското образование кое го завршува во Скопје, посетува  голем број на конгреси и семинари од областа на медицината. ДР СЛАВИЦА КОСТОСКА - ПЕШЕВСКА Доктор на медицина Ивана Василевска Главна мед.сестра